Shop Sayfamız Aktif, Ürünlerimizi Online Olarak Sipariş Verebilirsiniz ! Hemen Tıklayın

Online Tahsilat

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu

ANASAYFA >KURUMSAL >Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu

KRAFT KAĞIT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

Şirketimiz veri sorumlusu olarak; çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, üyelerimiz, ziyaretçilerimiz, iş bağlantılarımız, iş ortaklarımız, üçüncü kişiler de dahil olmak üzere işlenen tüm kişisel veriler bu Politika' nın kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendiriyoruz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 • Başvuru Sahibi’ nin şahsen başvurusu ile,
 • Noter vasıtasıyla, tarafımıza

Başvuru Yönetimi

Başvuru Adresi

Başvuru

Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

 

Şahsen Başvuru

(Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge

ile başvurması)

 

4. O. S. B. 83414 Nolu Cad. No:21 Şehitkamil

Gaziantep/TÜRKİYE

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Noter vasıtasıyla tebligat

 

4. O. S. B. 83414 Nolu Cad. No:21 Şehitkamil

Gaziantep/TÜRKİYE

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi

Talebi” yazılacaktır.

 

E-posta İle Başvuru

 

 

[email protected]

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi”

yazılacaktır.

 Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. (Başvurunuz ücretsiz olarak sonuçlandırılacak ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.)

A. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

İsim:

 

Soyisim :

 

T.C. Kimlik Numarası/Pasaport Numarası:

 

Telefon Numarası:

 

E-posta:

 

 

 

Adres:

 

 

  

 1. Lütfen Şirketimizle olan ilişkinizi belirtiniz. (Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, üyelerimiz, ziyaretçilerimiz, iş bağlantılarımız, iş ortaklarımız, hastalarımız, öğrencilerimiz, üçüncü kişiler gibi)
 • Çalışan
 • Müşteri
 • Ziyaretçi
 • İş ortağı
 • Öğrenci
 • Sağlık Hizmeti aldım
 • Diğer(belirtiniz):

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim: Konu: 

 • Eski Çalışanım Çalıştığım Yıllar:
 • İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım Tarih:
 • Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz:

 C.       Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:  

 1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:
 • Adresime gönderilmesini
 • Elden teslim almak
 • E-posta adresime gönderilmesini 

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.) 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim.

İşbu başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 13’üncü maddesi uyarınca yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketiniz tarafından işlenmesine izin veriyorum.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi: 

İmza:

Başvuru Formunu İndirmek İçin Buraya Tıklayınız !

BÜLTEN

Kampanyalardan Haberdar Olmak İçin